Protocolul National de Triaj al pacientilor din Structurile pentru Primirea Urgentelor

Definitie: Mecanismul sau procedura prin care pacientii care se prezinta in Camera de garda sunt evaluati si clasificati, la sosire de catre o persoana competenta (medic ori cadru sanitar mediu), luand in considerare starea lor clinica si acuzele cu care se prezinta, corelate cu varsta si antecedentele acestora, stabilitatea functiilor vitale, potentialul de agravare a starii lor, necesitatea instituirii unui tratament sau a efectuarii unor investigatii, precum si alte date considerate relevante, astfel incat sa fie stabilite prioritatea cu care un pacient este asistat si nivelul de asistenta necesara acestuia. Triajul este un proces continuu, fiind necesara reevaluarea periodica a pacientilor pana la plecarea acestora din Camera de garda. Triajul se efectueaza in momentul prezentarii pacientului in structura de primire a urgentelor. Protocolul stabileste un model de triaj al cazurilor de urgenta care se prezinta in Camera de garda, astfel incat prioritatea consultarii sa revina intotdeauna persoanelor aflate in starea cea mai grava.Sistemul clasifica pacientii dupa un algoritm folosit in mai multe tari ale lumii cu sisteme similare de urgenta.Algoritmul stabileste modul de incadrare al fiecarui caz intr-o categorie anume in momentul prezentarii in urgenta si se foloseste mai ales atunci cand Unitatea de Primire Urgente este aglomerata.De asemenea, protocolul stabileste timpul maxim de la sosire pâna la consultarea de catre primul medic.


ALGORITM DE CLASIFICARE

I. COD ROSU - situatie de gravitate maxima, care impune consultarea imediata a pacientului care necesita ACUM interventie salvatoare de viata. Timpul maxim de preluare in zona de tratament: 0 minute.
II. COD GALBEN - prevede ca pacientul sa fie consultat in maximum 10 min;
III. COD VERDE - prevede ca pacientul sa fie consultat in maximum 30 min;
IV. COD ALBASTRU - prevede ca pacientul sa fie consultat in maximum 60 min;
V. COD ALB - prevede ca pacientul sa fie consultat in maximum 120 min.
Ulterior consultarii de catre primul medic, cazul urmareste procedura normala in Camera de garda , fiind investigat, tratat si consultat la nevoie si de catre alti specialisti din spital, in vederea luarii deciziei de internare, externare sau transfer.

 

CRITERII DE INTERNARE / TRANSFER A PACIENTIILOR DIN CAMERA DE GARDA

1. Pacientul este în stare critica;
2. Exista posibilitatea aparitiei unor complicatii care pot pune in pericol viata pacientului;
3. Afectiunea pacientului necesita monitorizare, investigatii suplimentare si tratament de urgenta spitalicesc;
4. Pacientul trebuie sa fie supus unei interventii chirurgicale de urgenta;
5. Simptomatologia si starea clinica a pacientului,corelata cu alti factori, cum ar fi vârsta, sexul etc., pot fi cauzate de o afectiune grava chiar daca testele si investigatiile paraclinice nu dovedesc acest lucru la momentul efectuariilor;
6. Elucidarea cazului necesita investigatii suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea;
7. Afectiunea de care sufera pacientul nu permite autosustinerea, iar pacientul locuieste singur si este fara apartinatori;
8. Alte situatii bine justificate în care medicul din UPU sau medicul de garda dintr-o sectie considera necesara internarea pacientului;

 

PROCEDURA DE PRIMIRE A PACIENTILOR IN CAMERA DE GARDA

• Camera de garda este deschisa tuturor pacientilor care solicita acordarea asistentei medicale de urgenta în urma aparitiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afectiuni cronice;
• Este interzis refuzul acordarii asistentei medicale de urgenta unui pacient care solicita acest lucru fara evaluarea starii acestuia de catre un medic din cadrul Camera de garda si stabilirea lipsei unei afectiuni care necesita îngrijiri medicale în cadrul Camera de garda si eventuala internare a pacientului;
• Pacientii care reprezinta cazuri sociale, necesitând în acelasi timp îngrijiri medicale, vor fi tratati ca fiind cazuri medicale de urgenta, implicând în acelasi timp asistentul social din cadrul spitalului;
• Persoanele care reprezinta cazuri sociale si care nu necesita îngrijiri medicale de urgenta vor fi preluate de asistentul social în urma evaluarii de catre un medic din cadrul Camerei de garda ;
• Pacientii trimisi pentru consult interclinic sau cei trimisi de catre medicul de familie pentru consult de specialitate vor fi consultati în Camera de garda din cadrul spitalului.

 

PROCEDURA DE EXAMINARE SI INVESTIGARE A PACIENTILOR

• La sosire, în urma efectuarii triajului, pacientii din Camera de garda sunt examinati de medicul de garda din acesta structura, care vor decide investigatiile necesare si medicii de specialitate care urmeaza sa fie chemati în vederea acordarii consultului de specialitate, daca se considera necesar;
• În zona de triaj pot fi recomandate unele investigatii pacientilor aflati în asteptare, în urma unei examinari clinice sumare efectuate de un medic, astfel incât rezultatele investigatiilor sa fie disponibile la momentul examinarii pacientului respectiv în spatiul de examinare din cadrul Camera de garda ;
• În cazul pacientilor aflati în stare critica sau a caror stare necesita un consult specific de specialitate imediat, medicii din spital sunt obligati sa se prezinte la Camera de garda în cel mult 10 minute de la solicitarea lor. Exceptie fac situatiile în care medicul chemat este implicat în acordarea asistentei medicale unui pacient aflat în stare critica în sectie. În astfel de cazuri medicul solicitat va informa personalul din Camera de garda despre situatia respectiva si va primi telefonic date despre cazul aflat în Camera de garda sau , în vederea luarii unei decizii, stabilirii urgentei situatiei si modului de actiune;
• În cazul pacientilor stabili care se afla în Camera de garda , medicii specialisti chemati din spital au obligatia sa raspunda solicitarii în cel mult 60 de minute;
• Investigarea pacientilor în Camera de garda are ca scop stabilirea unui diagnostic corect si a unei conduite terapeutice corecte bazate pe rezultatele examenului clinic si a investigatiilor paraclinice;
• Investigatiile pot fi efectuate inclusiv în scopul de a infirma un diagnostic prezumtiv, în vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum si în vederea luarii unei decizii asupra necesitatii internarii unui pacient;


PROCEDURA DE INTERNAREA PACIENTILOR, RETINEREA SUB OBSERVATIE, TRANSFERUL SAU EXTERNAREA LOR

• Internarea de urgenta a pacientilor în spital se face doar prin Camera de garda , în urma întocmirii unei fise individuale de urgenta, examinarii si evaluarii pacientului, cu exceptia cazului în care spitalul nu detine o asemenea sectie;
• Se interzice internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezinta urgente cu indicatii de internare clare prin Camera de garda ;.
• Externarea poate fi efectuata la cererea pacientului sau dupa caz, a apartinatorilor acestuia in urma semnarii fisei individuale a pacientului, a refuzului de tratament sau de internare;
• În cazul externarii la domiciliu, pacientul va primi o scrisoare medicala catre medicul de familie, care explica rezultatele investigatiilor, tratamentul efectuat si recomandarile medicului din Camera de garda si ale medicilor specialisti din cadrul spitalului;
• La externare pacientul va primi informatiile necesare privind afectiunea lui si tratamentul necesar, inclusiv informatiile privind o eventuala aparitie sau agravare a unor semne ori simptome care necesita revenirea de urgenta la Camera de garda.