Buget programe de sanatate

Ce sunt programele nationale de sanatate?
Programele nationale de sanatate sunt un ansamblu organizat de activitati si servicii instituite prin lege în scopul prevenirii si controlului unor boli cu consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei si, în unele cazuri (SIDA, TBC), cu risc epidemiologic crescut.
Programele nationale de sanatate sunt proiectate, implementate si coordonate de Ministerul Sanatatii, iar obiectivele lor sunt stabilite de aceeasi institutie împreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din România, Camera Federativa a Medicilor, cu reprezentanti ai asociatiilor profesionale stiintifice medicale, ai clinicilor universitare, unitatilor de cercetare, organizatiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, precum si cu reprezentanti ai populatiei.
Programele nationale de sanatate sunt coordonate la nivel national de catre Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice.
Resursele financiare pentru finantarea programelor nationale de sanatate provin de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice si din transferurile din bugetul Ministerului Sanatatii Publice catre bugetul Fondului national unic de asiguri sociale de sanatate.
Finantarea programului national si a subprogramelor de sanatate cu scop curativ se face din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
Obiective
Elaborarea programelor nationale de sanatate are la baza urmatoarele obiective :
• rezolvarea cu prioritate a problemelor de sanatate, în conformitate cu Strategia nationala de sanatate a Ministerului Sanatatii Publice;
• utilizarea eficienta a resurselor alocate pentru îndeplinirea obiectivelor si indicatorilor aprobati;
• fundamentarea programelor pe nevoile populatiei, evidentiate din date obiective;
• asigurarea concordantei cu politicile, strategiile si recomandarile institutiilor si organizatiilor internationale în domeniu.
Programul finantat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate are ca scop îmbunatatirea starii de sanatate si cresterea sperantei de viata a bolnavilor cu afectiuni cu risc crescut.
Cine poate beneficia de programele nationale de sanatate?
Beneficiarii subprogramelor nationale de sanatate sunt atat persoanele asigurate care prezinta afectiuni incluse în programele nationale cat si persoanele neasigurate care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse si prezinta afectiuni incluse în programele nationale.
Cum poate beneficia un bolnav de programe nationale?
Pentru persoanele asigurate cel mai important este sa efectueze controlul periodic anual, în scopul depistarii precoce a bolilor cronice. În cazul suspectarii existentei unei afectiuni cronice, medicul de familie va îndruma asiguratul catre un medic specialist. Acesta va confirma sau va infirma suspiciunea si va stabili daca pacientul îndeplineste criteriile de includere în subprogram si momentul includerii acestuia în subprogram, cu încadrarea în bugetul aprobat. Pentru unele programe exista si liste de asteptare.
Persoanele neasigurate pot beneficia de asemenea gratuit de programele nationale de sanatate din momentul diagnosticarii unei boli cuprinse în aceste programe. Neasiguratii care suspecteaza ca au o asemenea boala trebuie însa sa se prezinte la un medic specialist, care va confirma sau infirma suspiciunea.

Care sunt programele nationale de sanatate - subprogramele derulate la Spitalul de psihiatrie Murgeni?
In cadrul Spitalului de psihiatrie Murgeni se deruleaza Programul National de sănătate mintală nr. 3 - SP1 3.1 Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi pshihosocială.

La nivel national :
3. Programul naţional de sănătate mintală
Coordonarea tehnică: Centrul Naţional de Sănătate Mintală
Obiective:
a) Asigurarea continuităţii şi creşterea accesibilităţii şi calităţii îngrijirilor de sănătate mintală
b) Prevenirea consumului de droguri şi asigurarea tratamentului la persoanele cu toxicodependenţă
3.1 Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi pshihosocială
Activităţi
1. Dezvoltarea procedurilor de organizare si functionare a CSM-urilor;
2. Implementarea protocoalelor de asigurare a continuitatii ingrijirilor;
3. Dezvoltarea curriculei nationale de nursing psihiatric;
4. Formarea asistentelor medicale in nursing psihiatric;
5. Dezvoltarea centrelor de formare in nursing psihiatric;
6. Activităţi de terapie ocupaţională si ergoterapie în spitalele de psihiatrie;
7. Formarea specialistilor (instructorilor) in terapie ocupaţională;
8. Instruire medici familie in recunoasterea si abordarea depresiei,anxietatii, insomniei si a somatizarilor;
9. Formarea psihologilor de legatura în unele spitalele;
10. Implementarea ghidurilor clinice pentru schizofrenie, depresie si alcoolism;
11. Dezvoltarea de servicii de terapie ocupationala in unitatile psihiatrice de cronici;
12. Dezvoltarea serviciului de psihoeducatie in depresie, alcoolism si schizofrenie;
13. Dezvoltarea de servicii specializate in tratamentul tulburărilor autiste şi ADHD.

Indicatori de evaluare
a) Indicatori de rezultat - anual:
- reducerea duratei de spitalizare cu peste 10%
- reducerea procentului de bolnavi dependenţi socio-familial cu 25%
b) Indicatori fizici - trimestrial:
- numar bolnavi inclusi in activitati de ergoterapie si terapie ocupationala
- numar asistente medicale in nursing psihiatric instruite
- numar terapeuti ocupationali instruiti
- numar medici familie instruiti
- numar pacienti inclusi in serviciile de psihoeducatie in depresie, alcoolism si schizofrenie
- numar copii cu autism inclusi in program in 3 centre specializate
c) Indicatori de eficienta – trimestrial:
- cost mediu/ bolnav inclus in activitati de ergoterapie si terapie ocupationala
- cost mediu/ asistenta in nursing psihiatric instruita -
- cost mediu/terapeut ocupational instruit
- cost mediu/medic familie instruit
- cost mediu/pacient inclus in serviciile de psihoeducatie in depresie, alcoolism schizofrenie
- cost mediu/copil cu autism inclus in program

Unităţi care derulează subprogramul:
- Unităţi sanitare cu secţii de psihiatrie
- LSM / CSM din cadrul spitalelor de psihiatrie sau spitalelor cu secţii de psihiatrie


La Spitalului de psihiatrie Murgeni se deruleaza Programul National de sănătate mintală nr. 3 - SP1 3.1 Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi pshihosocială – coordonator local - dr. Stoian Florin medic specialist psihiatru.
In cadrul acestui program se desfasoara activitatea de ergoterapie cu pacientii internati, activitate coordonata de asistentul social Viorel Stratulat si psihologul Ana Fulger.

Exemple din activitatile de ergoterapie desfasurate gasiti in fotografiile anexate: