a. Sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
b. Sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
c. Sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
d. Sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari de sanatate asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
e. Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
f. Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g. Sa achite coplata si contributia personala in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
h. Sa achite contributia datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in cota si asupra veniturilor prevazute de Legea nr. 95/2006 si de normele legale in materie (Se va completa pentru fiecare categorie de venituri.);
i. Sa depuna lunar, trimestrial sau anual, dupa caz, declaratia de venituri;
i. Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat;
k. Sa accepte controlul casei de asigurari de sanatate cu privire la modul de acordare a concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
l. Sa respecte programarea pentru acordarea serviciilor medicale din pachetul de baza, in baza listelor de asteptare, dupa caz;
m. Sa se prezinte la medicul din ambulatoriul de specialitate sau la spital numai dupa ce a consultat medicul de familie, cu exceptia urgentelor si a afectiunilor care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia.